navigácia
DysPro - Download programu a príslušenstva
Program DysPro - inštalátor programu (229 MB, i_dyspro.exe)


Najnovšie zmeny v programe

  • prvá verzia programu
  • skupina 18 rôznych cvičení zo Slovenského jazyka
  • viac než 2800 nahovorených slov a 500 viet
  • možnosť spúšťať cvičenia v skúšajúcom alebo vyučujúcom režime
  • zaznamenávanie Výsledkov cvičení,...

© 2005-2023 Tomaš Páleník, všetky práva vyhradené, webdesign by Greeg