navigácia
Softvér na zákazku

Program Klienti bol vyvinutý pre potreby evidencie klientov s rôznymi postihnutiami, program vedie kompletnú evidenciu, podľa osobného spisu, ako aj záznamy jednotlivých intervencií, s históriou (záznam činností s klientom - podľa dátumu času typu, a kto ju viedol). Ďalej ale aj rôzne štatistiky žiakov, ich počet podľa kritérií, napr. vek, školy odkiaľ prišiel, v evidencii od, ako aj postihnutia. Z programu je možné tlačiť rôzne prehľady žiakov.Program DocProtector slúži na zabezpečené prezeranie a tlač firemných dokumentov vo vektorovom formáte určených len pre vybraných klientov. Zabraňuje poskytovaniu dokumentov tretím stranám vďaka registrácii produktu, ktorá je závislá na hardvéri a samotným šifrovaním dokumentov. Dokumenty je možné aktualizovať cez Internet.Program Babas v spojení s čítačkou čiarových kódov a dotykovou obrazovkou predstavuje efektívne riešenie, pomocou ktorého je možné zaznamenávať a vyhodnocovať prácu jednotlivých zamestnancov počas výroby jednotlivých výrobkov vo firme.© 2005-2023 Tomaš Páleník, všetky práva vyhradené, webdesign by Greeg