navigácia
DysPro v1.0
Download
(shareware, 229 MB)
Program DysPro je moderný špecializovaný program pre výučbu slovenského jazyka na I. stupni ZŠ vhodný pre deti aj pri špecifických poruchách učenia ako je napr. dyslexia. Program obsahuje profesionálne nahovorenú slovnú zásobu s viac než 2800 slovami a 500 vetami. Umožňuje precvičovať 18 rôznych cvičení v skúšajúcom aj vyučujúcom režime. Každý priebeh cvičenia a výsledok je zaznamenaný v prehľadnej tabuľke výsledkov. Zaznamenávanie výsledkov spolu s nahovorenou slovnou zásobou umožňujú prácu s programom aj bez nutnosti stáleho odborného dozoru.


        

Spolupracovníci
PhDr. Marcela Gáliková
riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. Odborne zastrešila tvorbu programu, prispela k tvorbe databázy programu a nahovorila zvukový záznam.
© 2005-2023 Tomaš Páleník, všetky práva vyhradené, webdesign by Greeg