navigácia
AutoPlay XXL v1.2
Download
(freeware, 0.4MB)

AutoPlay XXL deaktivuje automatické spúšťanie vybraného zariadenia (disk, CD/DVD alebo USB). Zabraňuje tak možnej infiltrácií (vírus, trojský kôň) šíriacej sa prostredníctvom USB kľúčov.© 2005-2023 Tomaš Páleník, všetky práva vyhradené, webdesign by Greeg